Avís Legal i privacitat

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de primaries.barcelona és l’Associació per la Participació Política a Catalunya, amb CIF núm. G67207472 i adreça postal a aquests efectes al carrer Girona, 34-36, Local 2, 17310 Lloret de Mar (la Selva).

Finalitat del tractament

a) Gestionar la vostra participació a la iniciativa primaries.barcelona

b) Recollir les vostres dades per participar i votar a les consultes i votacions de la iniciativa primaries.barcelona en especial, pel que fa a informació sobre les candidatures a les primàries i a les eleccions municipals de Barcelona

c) La difusió de les activitats de l’Associació per la Participació Política a Catalunya relacionades amb els propòsits d’aquest projecte.

d) Comunicar-nos amb vosaltres respecte d’accions i iniciatives de l’Associació per la Participació Política a Catalunya relacionades amb aquestes finalitats.

Les vostres dades seran custodiades amb les màximes garanties de confidencialitat conforme la normativa vigent de protecció de dades.

La finalitat és organitzar consultes i el foment de la participació ciutadana. Les dades es tractaran en compliment d’una missió d’interès públic. No es comunicaran a altres persones.

En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi. Legitimació La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment expressat a l’hora d’adherir-vos a la consulta de primaries.barcelona. Destinataris No comunicarem les vostres dades a cap altra persona o entitat si no és amb el vostre consentiment inequívoc o perquè hi estiguem obligats d’acord amb la llei aplicable. Drets Us recordem que, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, restricció, cancel·lació, portabilitat i d’oposició al tractament de dades mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu electrònic hola@primaries.barcelona o, per aquests efectes, al l’adreça postal c/ Llibertat 21, Baixos, 08012 Barcelona, indicant el dret que voleu fer efectiu. Caldrà que aporteu còpia del vostre document d’identitat o passaport per a la verificació de la vostra identitat.

Així mateix, teniu dret d’iniciar reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001-Madrid.

Data: 28/07/2018